Factura de la prestatorul de servicii se introduce in aplicatia xtrack TMS doar dupa confirmarea transportului, prin scanarea tuturor documentelor aviz de insotire a marfurilor sau confirmare fortata. Factura de transport de la furnizorii de servicii contine preturi pentru mai multe transporturi. Se disting mai multe situatii:

  • factura contine o anexa - selectia transporturilor facturate se face de catre operator manual
  • factura nu are anexa - aplicatia onoreaza preturile transporturilor in ordinea FIFO
  • valoarea facturata pe acel transport poate fi fractionata daca un transport nu este facturat in intregime
  • in cazul in care in anexa sunt specificate transporturile care sunt facturate, operatorul poate selecta manual din lista transporturilor confirmate cele care sunt continute in factura
  • in cazul in care exista diferente fata de pretul convenit in cererea de tranport, un operator cu drepturi speciale poate valida respectivul pret
  • in cazul in care factura este insotita de anexa nu se accepta fractionari ale pretului unui transport
  • facturile de la prestatorii de servicii se introduc in aplicatia xTrack TMS si apoi se exporta catre ERP